Daily Archives: 6. 8. 2022

9. Av je kořenem rozbití

Protože jsme stvoření, neustále postupujeme od prázdnoty k naplnění, od tmy ke světlu, od hořkého ke sladkému, od omylů k úspěchu. Pouze tímto způsobem můžeme chápat věci na základě kontrastu protikladů, stejně jako dosažení Světla z temnoty. Čím větší je tma v našich stavech, tím jasnější Světlo se mezi nimi odhaluje. (Pokračování textu…)