Společnost radosti

Společnost budoucnosti je společností, která žije podle zásady „miluj bližního svého jako sebe sama“, je to společnost radosti, úsměvů a sbližování.

Otázka: Jak se v ní člověk cítí z hlediska vnímání reality? Cítí své bližní, vnímá své místo ve společenské struktuře?

Odpověď: Cítí naprosto totožné prostředí, které existuje v něm. Hranice vnímání, že jsem já a něco mimo mě, je zničena, srovnána. Mezi jeho vnitřním stavem a vnějším prostředím není žádný rozdíl.

V souladu s tím se ve společnosti vytrácí současné vnímání světa – sobecké, uzavřené, ohraničené, omezené časem.

Z televizního pořadu „Kabala Expres,“ 24. 6. 2022

Originální článek zde.
[#300111]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: