Náhoda nebo determinismus?

Otázka: Je původ člověka výsledkem náhodných změn v přírodě nebo výsledkem evolučního procesu?

Odpověď: V přírodě se nic neděje náhodou. Pokud se setkáme s něčím neočekávaným, co jsme předtím neviděli, neměli bychom to přisuzovat náhodě. Měli bychom to přičítat naší nevědomosti, neschopnosti nějaký jev zatím pochopit. Čím více přírodu objevujeme, tím více v ní vidíme jasný deterministický způsob vývoje, nekonečné souvislosti a jejich formy.

Všechny jsou postaveny na jediném zákonu maximálního užitku: v každém okamžiku být ve stavu nejmenšího energetického výdaje a v největší egoistické naplněnosti.

Přírodní zákony jsou založeny na tom, že veškerý materiál přírody je touhou těšit se. Touha přijímat potěšení se neustále rozvíjí a hledá pro sebe nové formy rozvoje.

Metodika rozvoje touhy se nachází v samotné hmotě, uvnitř samotné touhy. Její kvantitativní vývoj zároveň podmiňuje kvalitativní rozvoj neživé, vegetativní, živočišné přírody a člověka.

Z televizního programu „Objektiv. Budoucnost lidstva“

Originální článek zde.

[#299428]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed