Daily Archives: 13. 7. 2022

Náhoda nebo determinismus?

Otázka: Je původ člověka výsledkem náhodných změn v přírodě nebo výsledkem evolučního procesu?

Odpověď: V přírodě se nic neděje náhodou. Pokud se setkáme s něčím neočekávaným, co jsme předtím neviděli, neměli bychom to přisuzovat náhodě. Měli bychom to přičítat naší nevědomosti, neschopnosti nějaký jev zatím pochopit. Čím více přírodu objevujeme, tím více v ní vidíme jasný deterministický způsob vývoje, nekonečné souvislosti a jejich formy. (Pokračování textu…)