Daily Archives: 11. 7. 2022

Nepřísluší nám rozhodovat, kdo by měl žít

Otázka: V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století se v Sovětském svazu často stávalo, že děti s vrozenými vývojovými odchylkami a retardacemi nebyly po porodu předány rodičům. Bylo jim sděleno, že dítě po narození zemřelo.

Jak se na tuto otázku dívá kabala? Měly být tyto děti ponechány rodičům? Jaký je postoj kabaly ke všemu živému? (Pokračování textu…)