Monthly Archives: Červenec 2022

Rešimo to je nenaplněná touha

Otázka: Jaké jsou druhy Rešimot?

Odpověď: Existuje obrovské množství Rešimot, stejně, kolik je biologických informací v nás.

Poznámka: Ve skutečnosti máme necelých 30 000 genů, ale známe pouze 5 % jejich funkčních vlastností. (Pokračování textu…)

Zlá vůle spaluje zemi a způsobuje vedra

Současná vlna veder v Evropě spaluje zemi a má na svědomí lidské oběti. Podle ABC News a dalších zdrojů „jen ve Španělsku a Portugalsku zemřelo v důsledku veder více než 1 000 lidí“. K tomu se přičítají mrtví ve Francii a Itálii, a jak se vlna veder blíží k Velké Británii, přibývají další oběti. A co hůř, jsme teprve v polovině července a můžou přijít další vlny veder. Vědci se domnívají, že pokud neomezíme emise skleníkových plynů, budou vlny veder ještě větší a častější. Mohou, ale také nemusí, v každém případě, o tom, co se stane, rozhodujeme my lidé.

(Pokračování textu…)

Neustoupit ani o krok

Kongres „Arava“ v Evropě – Litva  22. 7. 2022, 1. lekce

Nakonec se na jednom místě shromáždila úzce spjata skupina lidí, pod jedním vedením a hrdinsky, s nadlidským úsilím, čelí všem, kteří se proti nim postaví.

A nepochybně jsou to stateční lidé, silní duchem, tvrdohlaví a neúnavní ve svém rozhodnutí neustoupit ani o krok; a jsou to bojovníci nejvyšší úrovně, připraveni bojovat se zlým počátkem až do poslední kapky krve, a jejich jediným cílem je vyhrát v této válce pro slávu Jména Stvořitele.
(Rabaš, Dopis 8) (Pokračování textu…)

Bod v srdci je nejskrytější touha

Otázka: Jaká jsou spojení mezi Rešimot a jsou ovlivněna bodem v srdci?

Odpověď: Bod v srdci je naše ústřední, nejskrytější touha. Musíme ji spojit s touhami druhých lidí a se Stvořitelem. A pak celé stvoření přivedeme k nápravě, k jedné jediné touze, která se jmenuje „Adam“.

Celá historie lidstva je odhalování Rešimot.

Z televizního programu „Duchovní stavy“, 12. 7. 2022

Originální článek zde.

[#300681]

Znovuotvorenie uhoľných elektrární – nenávisť nás ničí viac než znečistenie životného prostredia

Po desaťročiach snahy nájsť klimaticky priaznivé alternatívy k uhliu je Európa nútená sa k nemu opäť vrátiť po tom, čo Rusko, v odvete za európske sankcie, obmedzilo vývoz plynu. V priebehu niekoľkých týždňov roky práce prišli navnivoč.

(Pokračování textu…)

V jednom srdci, v jedné touze

Kongres „Arava“ v Evropě – Litva 2022. Lekce 1

Otázka: Jakou úroveň můžeme dosáhnout v našem spojení, v začlenění s přáteli během těchto několika dnů, které jsou nyní před námi?

Odpověď: Myslím, že potřebujeme opravdu zažít pocit, že můžeme být v jednom srdci. To je podle mě to nejdůležitější. V jednom srdci! (Pokračování textu…)

O výhodách šíření vědy kabaly

Proč nám šíření vědy kabaly během našeho pádu tolik pomáhá? Protože je ve všech Stvořitel, Božství, přijímám Vyšší sílu prostřednictvím lidí, kterým šířím.

A tím, že je posouvám ke Stvořiteli, dělám ohromně užitečnou práci, ze které se Stvořitel raduje. On si přeje, aby se k Němu přiblížil každý člověk. Svou prací proto přináším užitek všem, i sobě.

Z lekce na téma „Rozbití jako příležitost k nápravě“, 20. 7. 2022

Originální článek zde.

[#300629]

Vyšší svět nelze pochopit rozumem

Před těmi světy bylo nekonečné,
V dokonalosti natolik překrásné své,
Že není síla ve stvořeních poznat dokonalost Jeho,
Vždyť nemůže stvořený rozum dosáhnout Jeho.
Vždyť nemá On místo, ni hranic ni času.

(ARI, Strom Života) (Pokračování textu…)

Sex, láska a jak je sladit?

Hledání vhodného partnera nás může přivádět k šílenství. I když někoho najdeme, euforie rychle vyprchá, protože se brzy objeví konflikty. V současnosti klesá počet sňatků a téměř polovina párů, které se vezmou, se nakonec rozvede.

(Pokračování textu…)

Společnost radosti

Společnost budoucnosti je společností, která žije podle zásady „miluj bližního svého jako sebe sama“, je to společnost radosti, úsměvů a sbližování.

Otázka: Jak se v ní člověk cítí z hlediska vnímání reality? Cítí své bližní, vnímá své místo ve společenské struktuře? (Pokračování textu…)