Daily Archives: 20. 6. 2022

Metodou pokus omyl

Otázka: Někdy má člověk pocit, že udělal něco špatného, a okamžitě za to dostal trest. A naopak, když udělal něco dobrého, hned dostal nějakou odměnu. Ve většině případů však taková přímá souvislost neexistuje, je skrytá. Proč se ihned nedostaví trest za špatné skutky?

Odpověď: Člověku je ukázáno pouze to, co potřebuje vědět pro svůj další správný krok. Takto je veden životem. (Pokračování textu…)