Daily Archives: 18. 6. 2022

Odměna a trest z pohledu kabaly

Otázka: Co je odměnou a co trestem z hlediska vědy kabaly?

Odpověď: Z hlediska Programu stvoření je odměnou veškeré úsilí člověka vedoucí k dosažení podobnosti se Stvořitelem. A tam, kde se k němu člověk nedokáže překonat, musí vidět trest.

Jinými slovy, dostane-li člověk příležitost dosáhnout podobnost se Stvořitelem a on ji využije, pak je pro něj odměnou již samotná práce. A naopak.

Z televizního programu „Duchovní stavy“, 31. 5. 2022

Originální článek zde.

[#298699]