Světlo – základ života

Otázka: Je potěšení nějakým druhem duchovní substance?

Odpověď: Potěšení znamená naplnění Vyšší energií.

Tato energie přichází shora také do našeho světa. Je to život, který hýbe atomy, drží molekuly, jsou to všechny chemické a biologické přeměny, které nás naplňují a zduchovňují – je to vše, co se v kabale nazývá Světlem.

Otázka: Je to Světlo, o kterém mluví kabala a Ari píše hned v úvodu své knihy „Strom života“? Je to Světlo, o kterém Einstein mluví jako o jakési látce ve své teorii relativity? Mají tyto pojmy stejný význam?

Odpověď: Také základem našeho života je světlo, které je ale důsledkem duchovního Světla a promítá se do našeho hmotného světa. Náš svět je postaven jako otisk Vyššího světa.

Světlo je Vyšší duchovní energie, jejíž malá jiskra pronikla do našeho světa, do našeho prázdného vesmíru a dala vzniknout všemu, co v něm dnes existuje – to, co známe i to, co ještě neznáme.

Z televizního programu „Objektiv. Existuje Bůh?“

Originální článek zde.
[#298538]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: