Daily Archives: 6. 6. 2022

Nejjednodušší úsilí

Otázka: Jaká úsilí by měl vynaložit každý člověk?

Odpověď: Úsilí o sjednocení. O to nejjednodušší! Nemusíte při tom přemýšlet o cestě ke Stvořiteli, o vyšších skutečnostech, o vyšších světech. Vězte jen jedno: správné spojení mezi lidmi odhaluje Vyšší svět. To je vše. (Pokračování textu…)