Šavu‘ot – věčnost dlouhá jeden den

Svátek Šavu‘ot nevyžaduje dodržování žádných zvláštních tradic a trvá pouze jeden den, proto projde téměř bez povšimnutí. Ve skutečnosti je tento svátek velmi důležitý, protože na jeho základě lidé přijali metodiku nápravy – cestu k dosažení věčného a dokonalého života pro celé lidstvo.

Kabalisté proto velmi ctí svátek Šavu‘ot, který symbolizuje přijetí Vyšší síly, metodiku nápravy světa, zvanou „Tóra“.

Název „Šavu‘ot“ pochází z toho, že tento svátek nastává sedm týdnů (Šavu‘ot) po Pesachu, tedy sedm týdnů po osvobození člověka od jeho egoismu, kterému se říká odchod z Egypta. Po opuštění Egypta se člověk 49 dní podrobuje nápravě a 50. den, kdy ve svých nápravách dosáhne zvláštního stupně, je hoden přijmout Tóru – odhalit Vyšší Světlo, které ho očišťuje a naplňuje.

Šavu‘ot se také nazývá svátek prvních plodů, protože se slaví v době, kdy končí polní práce a vy si už můžete užívat úrody.

To znamená, že jsme dosáhli nápravy svých tužeb a po svátku Šavu‘ot je můžeme použít k přijetí Vyššího Světla, k odhalení Stvořitele v nich za účelem odevzdání. Odhalení Stvořitele v touhách stvoření a podobnost s Ním ve vlastnostech – to vše symbolizuje svátek Šavu‘ot.

Na oslavu svátku Šavu‘ot, darování Tóry, je zvykem jíst mléčné jídlo, protože Tóra symbolizuje “Vyšší sílu dávající lidstvu“. Mléko je symbolem vzájemného odevzdávání, jako matka, která krmí své dítě mlékem. Není výraznějšího a přirozenějšího projevu odevzdávání než mateřské mléko.

Šavu‘ot symbolizuje dávání Stvořitele stvořením, odhaluje nám Jeho cit, porozumění, postoj, lásku jakoby přes mateřské mléko. Na počest toho jíme o tomto svátku pouze mléčné potraviny.

Přijetí Tóry znamená, Stvořitel nám předává metodiku nápravy, abychom se ze stavu protikladných vlastností stali ve vlastnostech Jemu podobnými. Tímto způsobem se přibližujeme ke Stvořiteli a můžeme od Něho přijmout vnitřní naplnění, Vyšší Světlo. Je to velmi radostná událost, která se nazývá svátek přijetí Tóry.

Každý člověk na zemi je schopen použít Tóru ke své nápravě, k dosažení lásky k bližnímu a lásky ke Stvořiteli, otevřít svůj duchovní zrak a pocítit se uvnitř věčného toku života podél nekonečné osy času.

K tomu stačí, aby se studiem vědy kabaly naučil, jak se můžeme přes vzájemné sblížení spojit a vytvořit místo pro odhalování pozitivní síly mezi námi, vzájemného odevzdávání, lásky, jednoty. A tak dojdeme k nápravě světa, aby nevypadal tak, jak se nám dnes bohužel jeví.

Každý člověk, který chce dosáhnout šťastného, věčného života, musí používat vnitřní, praktickou část Tóry, která se nazývá věda kabala. S její pomocí bude moci napravit sám sebe, aby viděl, že žije v dokonalém a věčném světě a sám získá věčný život. Pokud správně použije Tóru, pak ho to pozvedne na úroveň věčnosti.

Blahopřeji vám všem k svátku Šavu‘ot a přeji každému, aby získal alespoň trochu z vědy kabaly, aby se ujistil, že Vyšší síla nám chce tímto způsobem předat své „mléko“, pocit mateřského tepla a věčnosti. Budeme cítit, že Stvořitel se o nás stará jako milující matka o své dítě.

Přeji všem, aby v tom uspěli!

Z TV programu „Mír“, 11. 5. 2021

Originální článek zde.

[#282375]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: