Dokud neodhalíme Stvořitele…

Otázka: Můžeme říci, že nás Stvořitel nebo Příroda chce něco naučit prostřednictvím negativní zkušenosti?

Odpověď: Určitě. Právě prostřednictvím negativní zkušenosti musíme přinést do tohoto světa představu a pochopení absolutně věčné, vyšší, čisté mysli.

Proto lze celou zkušenost člověka, počínaje modelováním figurek a uctíváním různých bohů, až po vědecké bádání vedoucí k závěru, že jedině on vládne celému světu, nazvat modlářstvím.

to pokračuje, dokud si člověk neuvědomí, že existuje pouze jedna jediná síla. Všichni jsme modloslužebníky, dokud neodhalíme Stvořitele.

Otázka: Pokud si tedy myslím, že nějaký národ rozpoutal válku proti jinému národu, nebo pokud někdo proti mně něco vykonal, a já za tím necítím jedinou sílu, pak se takový postoj nazývá modlářství?

Odpověď: Ano, věříš, že to udělal někdo jiný než Stvořitel. A to je již modlářství.

Z televizního programu „Duchovní stavy“, 5. 4. 2022

Originální článek zde.

[#296791]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: