Daily Archives: 20. 4. 2022

Přechod do jiné dimenze

Otázka: Co je střed desítky? Pokaždé se k tomuto pojmu přiblížíme, ale pak se někde ztratí. Vzniká střed desítky v případě, že spojíme své body v srdci a anulujeme se?

Odpověď: Střed desítky je bod, v němž se každý z nás anuluje ve vztahu k ostatním přátelům. Když se všech deset lidí anuluje jeden před druhým, pak dosáhneme tohoto středu. Přitom se odhaluje pozoruhodná vlastnost – duchovní. Otevírá se vchod do Vyššího světa. (Pokračování textu…)