Bleskově o Pesachu

Otázka: Co je Egypt?

Odpověď: Egypt (Micrajim – mic-ra) je koncentrace zla, ve kterém se nacházíme, nenávist k sobě navzájem.

Otázka: Co znamená „národ Izrael, který vstoupil do Egypta“?

Odpověď: Židé, kteří vstoupili do Egypta, ještě nejsou národem a stanou se jím teprve tehdy, až se shromáždí na úpatí hory Sinaj a přijmou podmínku pozvednout se nad svým egoismem.

Otázka: Co je Mojžíš?

Odpověď: Mojžíš, to je síla, která vytahuje člověka ze svého egoismu a směřuje ho k cíli stvoření, ke Stvořiteli, ke správnému jednání. V kabale se to nazývá „bod v srdci“.

Otázka: Co znamená „Stvořitel přivádí Mojžíše k faraónovi“?

Odpověď: Uvnitř člověka dochází ke konfrontaci s egoismem: Mojžíš versus faraon.

Otázka: Co je deset ran?

Odpověď: Deset ran je nutnou podmínkou, když si uvědomím, že můj egoismus už nemůže být mým útočištěm, jsem povinen se od něj odpoutat, pozvednout se nad něj. Přináší mi tolik utrpení, že už to nemohu vydržet a musím se od něho odpoutat.

Otázka: Proč k odpoutání od egoismu dochází v noci, v naprosté tmě?

Odpověď: Jde o to, že odpoutání od ega musí být absolutní – i když před sebou nic nevidím, stejně před ním utíkám. Ačkoli bych v něm mohl zůstat a egoisticky si užívat svého živočišného života, raději z něho vystupuji do temnoty noci.

Otázka: Co je přechod přes Rudé moře?

Odpověď: Člověk si uvědomí, že je připraven zcela se zříci svého dosavadního sobeckého paradigmatu a chce prožívat svět novým způsobem.

Otázka: Co znamená, „vody Rudého moře se rozestoupily“?

Odpověď: Samozřejmě se nejedná o přirozený jev, který by v našem světě existoval, bez ohledu na to, jak moc se snažíme vysvětlit přírodní jevy, kterým nerozumíme.

Vody se rozestupují, což znamená, že probíhá předpoklad, že člověk přijme vlastnost Biny (odevzdávání). Prochází přes Malchut do Biny a obdrží pozvednutí. To znamená, že ničící vody se stávají vodami, které nám pomáhají posunout se k cíli.

Z televizního pořadu „Beseda o Pesachu“, 18. 3. 2015.

Originální článek zde.

[#156974]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: