Daily Archives: 15. 4. 2022

Pesach 2022

Dnes začíná osm svátků Pesachu. Pro většinu lidí je to událost, která má kořeny v židovské tradici – ale ta v sobě skrývá poselství a předpověď pro celé lidstvo. Není náhodou, že příběh Mojžíše, Faraona a Exodu z Egypta inspiroval několik epických filmů – univerzální poselství o osvobození z otroctví se dotýká bodu v každé lidské bytosti: hledání svobody…


(Pokračování textu…)

Symboly pro oddělení se od egoismu

Otázka: Proč je tak důležité vykonávat během svátku Pesach fyzické činnosti v tomto „imaginárním světě“?

Odpověď: Důležité je, abychom je vykonávali tak, jako bychom pracovali na duchovních vlastnostech. Symboly Pesachu znamenají, že se chceme zcela oddělit od touhy těšit se, odpoutat se od Faraona. Pak ho začneme napravovat, stavět zlaté tele, již při opouštění Egypta. (Pokračování textu…)