Jak vymýtit zlo ze světa

Poznámka: Armen píše: „Chci vymýtit zlo z tohoto světa. Nenávidím zlo, naučte mě, jak to udělat.“

Odpověď: Velmi jednoduše! Chcete-li to provést, musíte přijmout axiom, jeden a jednoduchý, že všechno zlo je pouze ve vás. Kdyby toto zlo neexistovalo, necítil byste ho a neviděl v žádných projevech kolem sebe.

To znamená, že zlo, které Armen vidí, je projekcí jeho zla a on je vidí zvenčí. Proto se mu zdá, že to je špatné, i tamto je špatné. To znamená, že ve všem neživém, rostlinném, živočišném a dokonce i v lidských vlastnostech, všude on vidí zlo. A jak to udělat, aby viděl jen dobro? Musí napravit sebe.

Otázka: Řekněme, že vidím zlo, ohniska sváru a tak dále. Jak v sobě vymýtit toto zlo?

Odpověď: Buďte trpěliví a přijďte k nám. Nic víc nemohu poradit. A pak si postupně, den za dnem, osvojíte techniku odmítání zla a přibližování se k dobru.

To je v principu to hlavní, čím se věda kabala zabývá.

Otázka: Proto se dnes odhaluje, že nastala ta správná doba?

Odpověď: Dnes – ano, dnes se odhaluje téměř vše. Teď už to zbývá jen prakticky realizovat.

Otázka: Takže toto je vaše hlavní rada?

Odpověď: Nemohu dát žádnou jinou. Všechno ostatní se v našem světě rozpadne a zanikne, zmizí. Bude pouze všechno to, co je nezbytné pro uvědomění si dobra a zla.

Z televizního pořadu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 3. 3. 2022

Originální článek zde.
[#295733]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: