Monthly Archives: Duben 2022

Proč je humor v našem životě tak nezbytný?

Vše, co bylo stvořeno, bylo stvořeno pro náš rozvoj, včetně smyslu pro humor. Dává nám sílu a schopnost rozvíjet se. Každý, kdo má blízko k lidem, kteří se profesně věnují oblasti humoru, ví, že jsou to často od přírody nešťastné typy lidí, velmi vážní a někdy i depresivní. Z potřeby dostat se z šedého mraku, v němž jsou ponořeni, si vypěstují smysl pro humor.

Obecně platí, že čím více se člověk vyvíjí, tím více je schopen ocenit jemný humor. Mám na mysli humor, který je brilantní – nečekané spojení osobitých věcí, které v našem běžném způsobu myšlení spolu vůbec nesouvisejí. (Pokračování textu…)

Slovo je záznamem vyšších sil

Otázka: V duchovním světě nejsou žádná slova. A přesto je kabala používá k tomu, aby nás vtáhla do duchovního světa. Co je slovo? Jak se má použít?

Odpověď: Slovo je soubor sil, které se vzájemně spojují v určité formě a přecházením od písmene k písmenu a od slova ke slovu, tvoří určitou posloupnost sil, které přesouváním a vzájemným slučováním tvoří z písmen slova a věty ze slov. (Pokračování textu…)

Vazba mezi matkou a dítětem

Otázka: Proč dochází ke spojení mezi matkou a dítětem během porodu prostřednictvím bolestivých pocitů?

Odpověď: Pocit bolesti je nezbytný, protože během přirozeného porodu se uvolňuje obrovské množství hormonů, protilátek a věcí, o kterých zatím ani nevíme. Medicína se teprve začíná zabývat touto oblastí. (Pokračování textu…)

V Číně je hlad a nedostatek potravin

Číně dochází zásoby potravin a lidé začínají být zoufalí. To není malý problém, když více než 190 milionů obyvatel v přibližně 23 městech žije v úplné nebo částečné karanténě. Karanténa byla zavedena v rámci oficiální politiky „nulového Covidu“ po rekordním počtu případů, zejména v Šanghaji, epicentru epidemie.

(Pokračování textu…)

Dokud neodhalíme Stvořitele…

Otázka: Můžeme říci, že nás Stvořitel nebo Příroda chce něco naučit prostřednictvím negativní zkušenosti?

Odpověď: Určitě. Právě prostřednictvím negativní zkušenosti musíme přinést do tohoto světa představu a pochopení absolutně věčné, vyšší, čisté mysli. (Pokračování textu…)

Mohou myšlenky ovlivňovat hmotu?

Svými myšlenkami můžeme skutečně ovlivňovat svět. Člověk se může naučit ovlivňovat vnější zařízení – elektrické, mechanické, dokonce i elektronické nebo jakékoliv jiné – a jednoduše je aktivovat podle své vůle. Existuje poměrně nedávný příklad 62letého muže s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), který pomocí BCI (brain computer interface) implantovaného do mozku proměnil své myšlenky přímo v tweety a který se pomocí stejného zařízení naučil výhradně pomocí myšlenek posílat e-maily, provádět bankovní operace a nakupovat online. (Pokračování textu…)

Vědecké modlářství

Otázka: Existuje něco jako „vědecké modlářství“. Projevuje se to tím, že se více než na sebe a na Boha spoléhají na vědu. Je uctívání vědy považováno za modlářství?

Odpověď: Záleží na formě uctívání. Pokud je to jenom kvůli získání nějakých vědeckých dat, abychom se posunuli vpřed, tak ne.

Ale pokud to člověka zastaví a on se klání právě před tím, co dostal od vědy, v domnění, že je to konečné, neodvolatelné a neotřesitelné, pak je to již modlářství.

Z televizního programu „Duchovní stavy“, 5. 4. 2022

Originální článek zde.

[#296693]

Když se lež stane pravdou

Žijeme v době zhroucení všech dekorací a obalů lži. Pozlátka, pravidla oblékání, způsoby, značky, půvab, estetika, PR – všechny tyto rekvizity ztrácejí nad lidmi svou moc. Dnes se pověstná anglická okázalost hodí snad jen do komedií. Diplomatické ceremoniály již nejsou působivé a přestaly plnit svůj účel. (Pokračování textu…)

Jak ovlivnit svůj osud?

Svůj osud mohu ovlivnit jen prostřednictvím všech ostatních kolem, jiná cesta neexistuje. A můj stav závisí na každém!

Každý ze sedmi miliard lidí drží v ruce ventil velké kyslíkové hadice, a pokud někdo ventil uzavře – jsem mrtvý. (Pokračování textu…)

Tragédia spoločného majetku

Všeobecne známym pojmom, aspoň v akademickom prostredí, je „tragédia spoločného majetku“ („the tragedy of the commons“). Termín „commons“ označuje zdroj, ktorý môže každý využívať bezplatne, napríklad vzduch. Profesor práva na Harvarde Lawrence Lessig vysvetľuje, že tragédia spočíva v tom, že keď je obmedzené množstvo spoločného, súťaž oň spôsobuje jeho vyčerpanie, pretože ľudia pracujú vo vlastnom záujme, zatiaľ čo keby boli ohľaduplní, všetci by mali dostatok.

(Pokračování textu…)