Daily Archives: 31. 3. 2022

Pocta a moc

Otázka: Je moc nad druhými lidmi tím největším potěšením?

Odpověď: V sobectví člověka není nic vyššího.

Poznámka: Ale vy jste jednou řekl, že nejvyšší jsou pocty.

Odpověď: Pocty získáváte od druhých a pocit moci máte sami od sebe. Moc nad druhými, to je nejvyšší egoistický stav.

Z televizního pořadu „Duchovní stavy“, 22. 3. 2022

Originální článek zde.

[#295727]