Daily Archives: 17. 3. 2022

Tiché vítězství

Nacházíme se v centru událostí svátku Purim, v centru boje mezi Stvořitelem a Hamanem, silou dobra a silou zla. Jsme to my, kdo rozhoduje o výsledku jejich boje, a proto se nazýváme Jisra‘el, tedy „mířící přímo ke Stvořiteli“.

A Stvořitel je kořenem jak pro Mordechaje, sílu dobra, tak pro Hamana, sílu zla. A proto se v Knize Ester říká, že město Šušan bylo zmatené a nevědělo, na čí straně je pravda, co chce Stvořitel. (Pokračování textu…)

Jak by měla vypadat nová ekonomika?

Otázka: Jaká by podle vás měla být nová ekonomika?

Odpověď: Nová ekonomika musí být ekonomická. Člověk by neměl vytěžit všechno ze země, ze vzduchu, z vody. Měl by jednat v souladu s harmoničtějším životem a spotřebovat jen kolik potřebuje, a ne krást a drancovat. Naše planeta není bezedná. Nedovolí nám takhle pokračovat. (Pokračování textu…)