Náznaky duchovních vlastností a činů

Otázka: O Purimu se podle tradice jedí sladké sušenky, které svým tvarem připomínají Hamanovy uši. Je to takový symbol?

Odpověď: V našem světě existuje spojení mezi kořenem a větví. Proto jsme povinní to vše nějak zobrazit ve větvích. Národ by měl být k takovým věcem připoután.

Otázka: Není to primitivní, že v 21. století dodržujeme tyto tradice?

Odpověď: Myslím, že náš věk je nejprimitivnější ze všech předchozích věků. Čím více se vyvíjíme, tím více roste náš egoismus. Proto se najednou začínáme cítit takoví velcí, kritizujeme prošlá staletí, vědce a všechny ostatní. Ale oni mnohem lépe než my rozuměli struktuře světů, silám stvoření.

Znali tyto kořeny, viděli je, odhadovali a chápali, s čím mají co do činění. A ne proto, aby z toho udělali nějaký historický příběh, ale aby do systému zařadili nápravy, aby si každá generace udělala tu svou korekci, abychom postupně došli k úplné nápravě, které se říká „Purim“.

Otázka: Proto zavedli mezi národ tradici jíst sladkostí ve formě „Hamanových uší“?

Odpověď: Samozřejmě. To vše udělali velcí kabalisté. V tom je bezpočet náznaků na duchovní vlastnosti a činy, které musíme vykonat.

Otázka: O Purimu je zvykem dávat dárky. Na počest čeho? Na počest radosti?

Odpověď: Ano, protože když se navzájem sjednocujeme, tak se vzájemně naplňujeme: já tebe, ty mně. Ale každý zvlášť se nemůže naplnit.

Svátek Purim je konečnou nápravou. Stvořitel stvořil egoismus, zlý počátek, který se zcela napravuje.

Z televizního pořadu „Duchovní stavy. Purim – vnitřní význam svátku“

Originální článek zde.
[#283121]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: