Co znamená zachovávat přikázání?

Otázka: Co znamená „zachovávat přikázání“?

Odpověď: Zachovávat přikázání znamená plnit podmínky systému, našeho vzájemného spojení mezi sebou. To je přikázání: být vzájemně propojeni v jednom jednotném systému „Adam“.

Tento systém se sice skládá ze sobeckých tužeb, ale budováním altruistických vazeb mezi sebou se stává podobným Stvořiteli, vlastností dávání, která se v něm projevuje právě tím, že se stává dávajícím.

Nejprve na nulové egoistické úrovni, pak na první, druhé, třetí, čtvrté a páté úrovni. A pak se projeví Stvořitel v podobě světla Nefeš, Ruach, Nešama, Chaja a Jechida.

Z lekce v ruštině, 25. 11. 2018

Originální článek zde.

[#242504]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: