Daily Archives: 12. 3. 2022

Obraz ideálního soudce

Hlavním úkolem soudce v Období Soudců bylo posoudit své vlastní vlastnosti, pochopit, kdy jsou dobré a kdy ne, jakým způsobem, a takto se pohybovat vpřed. Napravit sebe sama, modlit se, obracet se ke Stvořiteli, aby dal vlastnost odevzdávání, lásky a pozvedl člověka nad jeho egoistickou přirozenost. (Pokračování textu…)