Rychlé odpovědi kabalisty, 8. 1.2022, část 4

Mezinárodní kongres kabaly „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 5

Otázka: Jak spojit víru v mudrce s činy v desítce?

Odpověď: Musíme číst a poslouchat, co nám mudrci říkají, a to pak uplatňovat ve svých vztazích v desítce. Tomu se říká kráčet ve víře mudrců.

Otázka: Závisí vzestup ve víře nad rozumem na tom, jak se k nám chová okolí mimo naše prostředí?

Odpověď: V žádném případě! Záleží jen na tom, jak si představujete Stvořitele, který naplňuje celý svět.

Otázka: Je rozdíl mezi pociťováním a vnímáním?

Odpověď: Pocity jsou naše prvotní informace. A přes pocity vnímáme smysly.

Otázka: Co máme dělat, abychom se co nejdříve dostali z pádu, který je po velkém vzestupu nevyhnutelný?

Odpověď: Pokud nyní začneme cítit, že tento stav je pádem a potřebujeme další vzestup, pak to uděláme. A tak jdeme od vzestupu k vzestupu a předchozí vzestup bereme jako pád. Zkuste to realizovat a uvidíte, že je to tak.

Otázka: Musíme před svými přáteli v desítce neustále hrát, že jsme v radosti, aby se touto radostí i oni rozzářili a snažili se vydat směrem ke Stvořiteli?

Odpověď: Ano, musíme všem ukázat, že jsme na vzestupu, v nadšení, v radosti. Jsme povinni to dělat neustále, každý ve vztahu ke všem.

Otázka: Může se víra nad rozumem stát návykem prostřednictvím duchovního jednání? Je to psychologická nebo duchovní bariéra?

Odpověď: Je to čistě duchovní bariéra. To je machsom, kterým musíme projít. A kromě toho bude takových machsomů spousta. Musíme se tedy naučit povznést se k vlastnosti víry nad rozumem.

Otázka: Když cítíme sjednocení, projevuje se také radost, ale zároveň se projevuje zanedbávání a pýcha. Co bychom měli v takovém případě dělat?

Odpověď: Napravit se! Začít od toho, že můžeme sedět a plakat z bezmoci, až po křik ke Stvořiteli, aby to udělal za nás.

Otázka: Jak oslovit Stvořitele, když se ještě neodhalil ve skupině přátel? Stačí si pouze představit, že je mezi námi?

Odpověď: To samozřejmě stačí. Ale zároveň se k Němu musíme obracet a snažit se dosáhnout smyslového kontaktu v rozumu. A tento kontakt by se měl neustále prohlubovat.

Otázka: Mohou přátelé cítit, že jsem s nimi spojen? A jak to mohou udělat?

Odpověď: Měli by se poučit z toho, co jim vy ukážete. A vy musíte ukázat, jak jsou pro vás důležití, a vést je ke sjednocení.

Z lekce č. 5 mezinárodního kongresu „Pozvednutí se nad sebe sama“, 8. 1.2022

Originální článek zde.
[#293627]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: