Co dělat, když nesouhlasíte s tímto světem?

Poznámka: Valentin píše: „Mám zvláštní pocit, že všechno kolem je lež. Vláda lže, šéfové lžou, média lžou. V ničem a nikde není pravda. Ale jak potom žít? Komu věřit? Předtím jsem to tak ostře necítil.“

Odpověď: Ano, záleží na tom, jak moc jste se vyvinuli a jak moc vlastně cítíte povahu světa, že podstata světa je založena na egoismu. A když to člověk začne cítit, je opravdu ztracený: „Kam se podít?“

Jsou lidé, kteří odjedou na nějaké vzdálené ostrovy nebo někam na venkov a žijí v míru sami se sebou. Dokonce se nějakým způsobem odpojují od vnějšího světa. A jsou jiní, kteří věří, že když nastřádají například bohatství, tak zajistí sebe, svou budoucnost, své potomky.

Otázka: Jak má tedy člověk žít s tím pocitem, že pořád vidí, jak je všude klamán?

Odpověď: Taková je podstata světa, a pak následuje kabala. Pokud člověk nesouhlasí s podstatou našeho světa, pak mu zbývá jediné – jít proti této podstatě.

Otázka: Jaká otázka se v něm musí probudit?

Odpověď: Ve skutečnosti vážná otázka: je možné, že svět je založen na lží, nebo ne?
Svět je uspořádán tak, abychom ho mohli změnit. Protože my ve svém egoismu tímto způsobem reprezentujeme svět. Změníme-li sami sebe, změní se i svět.

Otázka: To znamená, že pokud má člověk tak akutní pocit, že všechno kolem něj je lež, znamená to, že se potřebuje změnit on?

Odpověď: Samozřejmě. Jinak svět nezmění. Neustále přemýšlíme o změně světa. To je největší egoismus.

Poznámka: To znamená, že tato média nelze zničit, vládu nelze svrhnout a šéfy nelze vyměnit.

Odpověď: To vše není potřeba. Je třeba se pokusit ukázat celému světu, že samotná jeho podstata – neživá, vegetativní, živočišná, zvláště lidská – je absolutně egoistická. A tuto podstatu musíme napravit. A ona se navíc napravuje právě z úrovně „člověka“.

Otázka: Takže vždy začínám u sebe?

Odpověď: Začít u sebe i u druhých, od spojení mezi námi, od spojení mezi lidmi. A pak se příroda změní na všech úrovních. Půjde to shora dolů na živočišný, vegetativní a neživý svět.

Otázka: Pokud já, obyčejný člověk, začnu tím, že se spojím s blízkými, budu se snažit, aby spojení bylo dobré, nehledě na nic, nehledě na žádné konflikty a tak dále, začnu měnit svět?

Odpověď: Ano. Rozhodně!

Poznámka: Přesto jsou dnes v tomto světě takoví vládci – tak moc je chce člověk svrhnout!

Odpověď: Ne, není nutné je svrhnout. Tím bude ještě větší nepořádek. To všechno jsou špatné postupy. Není třeba je svrhnout. Na nich je třeba ukázat, jak by se to mělo změnit.

„Na nich“ znamená, že v zásadě musíme světu vysvětlit jeho podstatu. A vládci jsou jenom loutky. Srdce vládců jsou v rukou této vyšší přírody. A musíme pochopit, že právě vysvětlení, pouze vysvětlení může přivést lidi ke změně postoje k sobě, světu a ostatním.

Otázka: A pokud ten, kdo kolem sebe vidí lež, začne sobě i ostatním vysvětlovat, že taková je lidská podstata, že je třeba se nad ni pozvednout, pracovat s ní, přejít na dobré vztahy, co uvidí místo této lži?

Odpověď: Obrovský egoismus. A o tom je třeba mluvit. Kde je metoda nápravy světa? V nápravě člověka. Ale ne v tom, že křičíme a tlačíme na ostatní, ale v metodice výchovy, v zušlechťování, v proměně člověka.

Otázka: Když se začnu měnit, co vidím?

Odpověď: Pokud se začnu měnit, začnu vidět, že to je přesně to, co svět potřebuje. A v souladu s tím se bude měnit i svět. Uvidím na něm stále více dobra. A do té míry, do jaké takto ovlivňuji svět, vidím, jak se svět mění.

Svým postojem ke světu, nejen já, my všichni uvedeme svět do stavu správné rovnováhy.

Z televizního programu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 3. 1. 2022

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: