Daily Archives: 27. 2. 2022

Přimknout se ke Stvořiteli

Přimkněte se ke svému Stvořiteli, jak jste to dělali až do dnešního dne. (Proroci, Kniha Jozue, 23:8)

Splynutí (dvekut) znamená, že se vším, co je ve vašich pocitech a chápání, se musíte co nejpevněji přimknout ke Stvořiteli, jako dítě, které se schoulí do náruče matky. V ní vidí zdroj života, bezpečí, porozumění, všechno! (Pokračování textu…)