Daily Archives: 18. 2. 2022

Příroda má své Robiny Hoody

Uhlík je obchodovatelnou měnou lesa. Stromy v rámci procesu fotosyntézy absorbují uhlík z atmosféry a část z něj sdílejí s houbami, které rostou na jejich kořenech.

Houby jim na oplátku poskytují živiny a minerální látky, jako je dusík a fosfor, které neumějí vstřebávat přímo z půdy. Studie Izraelské společnosti pro ekologii a vědy o životním prostředí zjistila, že houby nevyužívají veškerý uhlík pro sebe. Místo toho „kradou“ uhlík ze silnějších stromů a předávají ho slabším. V jistém smyslu jsou pro stromy jakýmsi Robinem Hoodem, který okrádá bohaté a dává chudým. (Pokračování textu…)