Daily Archives: 11. 2. 2022

„Jsme zodpovědní za ty, které jsme si ochočili“

Poznámka: Zde je velmi známý citát Antoina de Saint-Exupéryho: „Jsme zodpovědní za ty, které jsme si ochočili.“

Odpověď: To je naprostá pravda. Pokud jsi ochočil, to znamená, že jsi vnesl některé své vlastnosti do člověka nebo dokonce do zvířete, pak jsi za tyto vlastnosti, které má teď od tebe, zodpovědný. Jistým způsobem za to neseš odpovědnost.

To znamená, že pokud člověka něco učíš, pak se snaž, aby on v důsledku tvého učení, studia, postupoval v životě správně. (Pokračování textu…)