Daily Archives: 4. 2. 2022

600 tisíc různých přání

Otázka: Pokud existuje 600 tisíc částí duše, pak mezi těmito částmi jistě existuje i 600 tisíc rozdílů?

Odpověď: Samozřejmě, že se liší v touhách. A rozdílů je mnohem více než 600 tisíc.

Každá duše se skládá z 613 přání, které se podstatou odlišují od 613 přání jiné duše. Ze všech 600 tisíc duší není ani jedna, která by se alespoň v jedné touze podobala jiné.

Z lekce v ruském jazyce, 23. 4. 2017

Originální článek zde.

[#212731]