Vše se dosahuje silou modlitby

Mezinárodní kongres „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 7

Člověk nemůže usilovat o vlastnost odevzdání přirozenou cestou, protože to je v rozporu s naší přirozeností. Ale pokud se ve skupině snažím změnit sám sebe, pak začnu přijímat pomoc jak od skupiny, tak od Stvořitele. A pak můžu uspět.

Jediné, co se ode mě vyžaduje, je prosba, modlitba. To je nejdůležitější. Musíme k ní přijít. A neustále se ji snažte rozvíjet tak, aby byla společná, silná, jednotná, jak jen to je možné.

Ba’al HaSulamem a dalšími kabalisty je řečeno, že všeho je dosaženo silou modlitby, silou prosby ke Stvořiteli. Jelikož On stvořil egoismus, pouze On ho může napravit a správně nasměrovat.

Z lekce č. 7 mezinárodního kongresu „Pozvednutí se nad sebe sama“, 9. 1. 2022

Originální článek zde.
[#292829]

One Comment

  1. Ano, modlidba a rodina je teď mojí oporou vteto době.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: