„Cti otce svého a matku svou“

Cti svého otce a matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. [Tóra, Exodus, Jitro, 20:12]

Otázka: Přikázání „Cti otce svého a matku svou“ chápe lidstvo doslova. Jak to vysvětlit?

Odpověď: Faktem je, že „otec“ a „matka“, o kterých se mluví v přikázání, nemají nic společného s našimi pokrevními otci a matkami, ale odkazují na dva zvláštní systémy.

„Otec“ je vlastnost Chochma, odkud vychází Světlo Chochma, Světlo života. „Matka“ je vlastnost Bina, odkud vychází světlo péče. Tato světla jsou si navzájem protikladná a vzájemně se doplňují. Světlo „otce“ je bílé, dává člověku rozum, odvahu, sílu. A světlo „matky“ mu dává jemnost, spojení, správný postoj k ostatním. V tomto světle se více projevuje láska, možnost cítit druhé, atd.

„Cti“ znamená vidět, jak jsou tyto dvě síly správně spojeny v „otci“ a „matce“. Síla „otce“ a něha, láska „matky“ jsou vloženy do sebe – přesně takto musíš uvnitř sebe vytvořit stejnou kombinaci vlastností.

„…Ať jsi dlouho živ na zemi“ znamená, že musíš udělat takovou kombinaci vlastností se „zemí“, tedy se svou touhou, se svým egoismem. Pak s ním můžeš správně žít.

V zásadě je vše velmi jednoduché. Musíme pochopit, že to vše se vztahuje konkrétně k naší povaze a hovoří o tom, jak bychom ji měli napravit. O čem ještě mluvit? O životě na tomto světě? – Stejně je konečný. Zde se hovoří o tom, jak se během života na tomto světě pozvednout na další úroveň a začít existovat v úplně jiné dimenzi.

Z TV pořadu „Tajemství věčné knihy“, 25. 2. 2013

Originální článek zde.

[#109768]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: