Daily Archives: 23. 1. 2022

Nezůstat filozofem

Mezinárodní kongres „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 1

Otázka: Jaký je správný postoj ke stavům pýchy a hrdosti?

Odpověď: Jsou to dva protikladné pocity a my se musíme naučit, jak s nimi pracovat.

Kabala je praktická věda. Ten, kdo ji praktikuje, začíná cítit, o čem hovoří, a ten, kdo ji nepraktikuje, zůstává filozofem. A tak i během desítek let se nemůže nic změnit.

Z lekce č. 1 mezinárodního kongresu „Pozvednutí se nad sebe sama“, 6. 1. 2022

Originální článek zde.
[#292434]