Ne každý kabalista je prorok, ale každý prorok je kabalista

Otázka: Mohli se proroci mýlit a mohli být falešní proroci?

Odpověď: Falešní proroci jsou ti lidé, kteří prostě věděli, jak vystoupit na veřejnosti, a veřejnost jim věřila. Ale není možné určit, kdo je falešný prorok a kdo ne.

Otázka: Proč existovalo tak obrovské historické období „proroků“?

Odpověď: Proroci jsou kabalisté, kteří dosáhli a pracovali na úrovni „proroctví“, která odhaluje celý vesmír.

Kabalista, který dosáhne Stvořitele na určité úrovni, se nazývá „prorok“. Proto ne každý kabalista je prorok, ale každý prorok je kabalista.

Prorok je ten, kdo mluví se Stvořitelem. Co to znamená? Stvořitel není nějaký hmotný objekt, ale Příroda.

Člověk, který proniká hluboko do Přírody tak, že s ní vzájemně komunikuje, chápe její příčiny, důsledky, pozitivní i negativní síly, sám na sobě tuto harmonii vzájemného působení Přírody v obou směrech pociťuje, takový člověk se nazývá „prorok“.

Otázka: Ukazuje se, že můžete mluvit s Přírodou. Primární zdroje říkají, že Boha je možné slyšet, a je možné s Ním mluvit. Je zde nějaký rozdíl?

Odpověď: Ano. Rozdíl je v tom, do jaké hloubky nebo výšky odhalujeme Přírodu.

Z televizního pořadu „Duchovní stavy“, 21. 12. 2021

Originální článek zde.

[#291789]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: