Daily Archives: 9. 1. 2022

Působit modlitbou na srdce

Mezinárodní kongres „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 2.

Zdá se, že práce jde pomalu, protože vše prochází rozumem. Jako bys všemu rozuměl, ale jak pomoci srdci, aby to cítilo?

Srdce jsou pod vládou Stvořitele, takže je třeba se za to modlit. Rozum je v naší moci a srdce jsou v plné moci Stvořitele, touhy – to je to, co On stvořil.

Začněte tedy skládat modlitbu v rozumu, aby Stvořitel z vaší modlitby působil na vaše srdce. A pak se to stane.

Z lekce číslo 2 mezinárodního kongresu „Pozvednutí se nad sebe sama“, 7. 1. 2022

Originální článek zde.

[# 292018]