Daily Archives: 1. 1. 2022

Co bych popřál lidem do roku 2022?

Otázka: Kdyby všichni lidé na světě, všichni do jednoho, vyslovili stejné přání, jedno za všechny, splnilo by se to?

Jaké by to mělo být přání, na jehož uskutečnění byste se chtěl také podílet?

Odpověď: Co bych přál lidem? Prozření. Aby pochopili obecný vzorec přírody a jak ji člověk může pocítit, uvidět, vstoupit do tohoto vzorce a žít v něm. (Pokračování textu…)