Co nejde napodobit zde na světě?

Otázka: Francouzský filozof 20. století Jacques Derrida říkal: „Pouze možnost vytvoření kopie je skutečným kritériem originality. Pouze autentická pravda může být předmětem napodobování nebo parodie.“

Je na světě něco, co se nedá napodobit?

Odpověď: Jediné, co na světě není možné napodobit, je stvoření „něčeho z ničeho“. To je výsada Stvořitele. Všechno ostatní se může kopírovat, protože již budeš dělat z toho, co je stvořeno z ničeho.

Otázka: Je z toho v člověku nějaký vnitřní bod?

Odpověď: Každý člověk má svůj vlastní bod, který se vymyká jeho egoismu a dává mu příležitost vytvořit ze sebe podobu Stvořitele. V míře této podobnosti se bude nazývat „člověk“ – „Adam“. „Adam“ – od slova „podobný“ (dome).

Z televizního programu „Kabala Expres“, 6. 12. 2021

Originální článek zde.

[# 290898]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed