Zahubí nás počítače?

Otázka: V Glasgow se konalo setkání světových lídrů o klimatu. Generální tajemník OSN Antonio Guterres řekl: „Kopeme si vlastní hrob. Buď tento proces zastavíme, nebo krize zastaví život na planetě. Přestaňte se chovat k přírodě jako k záchodové míse.“ Boris Johnson řekl: „Musíme zneškodnit tuto bombu, zachránit lidstvo.“

Setkání skončilo. Jak to podle vás skončilo?

Odpověď: Tak, jak to začalo.

Poznámka: Přesně tak – nic. Nikdo na sebe nevzal odpovědnost za snížení emisí. Pro všechny bylo hlavní – obnovit ekonomiku po pandemii, ale ekologie, klima počkají. Výsledek shrnul princ Charles: „Jednoduše je k nevíře, kolikrát jsem za posledních 40 let pronesl podobné projevy ve všech částech světa a všechno bez výsledku.“

Otázka: Proč všechno začíná slibně a probíhá jako vždy s tímto výsledkem?

Odpověď: Ale oni nemají nic v rukou. Nejsou síly.

Nemohou nic udělat. Natož proti všem těmto emisím. Ne, nemohou nic udělat! Nijak to nemohou zastavit. Nijak! K tomu by museli omezovat všechen průmysl. V prvé řadě – počítače.

Protože všechen ten zmatek, celý tento přístup ke světu, to je vše kvůli tomu, že lidé mezi sebou vytvořili zlá spojení.

Poznámka: To znamená, že nakonec nejde o výrobu, ani o oxid uhličitý…

Odpověď: To později. Ale do té doby, dokud budeme v takových hrozných, sobeckých vzájemných spojeních, nic nepomůže. Neumíme vytvářet správná spojení a proto vše, co nám přinášejí – je zlo.

Poznámka: Řeknou, že jste proti pokroku…

Odpověď: Já jsem proti pokroku. Přirozeně! Oni sami říkají, že pokrok nám kope hrob. V té podobě, v jaké je.

Otázka: A co bychom měli dělat? Zrušit dnes počítače nebo nějak změnit způsob práce?

Odpověď: Počítače je třeba používat, ale pouze správně. A správně je to tak, že všechna tato špatná spojení mezi lidmi přerušíme. Vidíte přece, jak škodí lidem.

Poznámka: To znamená, že hlavní neštěstí a hlavní příčina špatné ekologie, klimatu a tak dále, a tak dále, je…

Odpověď: Špatné spojení mezi lidmi. A dnes to jsou počítačové sítě.

Otázka: To znamená, že pokud je nastavíme na spojení mezi námi, potom bude vše normální?

Odpověď: Dobré. Ale jestli ne, pak nás ty sítě zničí.

Otázka: A ony jsou v zásadě namířeny proti spojení?

Odpověď: Proti lidem. Nejsem proti samotným strojům, je to kov. Je to jen železo se silikonem.

Otázka: Vy jste proti takovému jejich používání?

Odpověď: Ano. Je to způsob komunikace mezi námi. A proto je třeba tyto komunikační prostředky mezi námi změnit! A jak se to dá změnit, když jsou v rukou všech takových podnikavců. A ještě jakých podnikavců! Jim na ničem nezáleží. Na ničem! Počítají jen peníze. Navíc šílené peníze a ve jménu čeho – to není jasné.

Otázka: A k čemu potřebují tyto peníze?

Odpověď: Chtějí vládnout světu.

Otázka: Vždyť je to spousta problémů! K čemu to člověk potřebuje?

Odpověď: Žádné problémy. Tohle je opojení.

Jak se s tím svět vypořádá, nevím. Ale už nyní se v tichosti vyjasňuje, že pokud nepřerušíme toto zlé počítačové spojení, pokud ta spojení nezměníme, pak nám všem bude samozřejmě hodně špatně. Počítač – jednoduše slouží k realizaci těchto spojení.

Proto nejprve je vystoupení proti Facebooku a dalším sítím, které se otevřeně projevují jako egoistická vláda jejich vlastníků nad lidstvem, to je k nevíře! Tady je to zajímavé, kam to dál povede.

Otázka: Nevěříte, že člověk může vytvořit něco tak globálního, s nějakou takovou myšlenkou – sjednotit lidstvo?

Odpověď: Ne. Na této úrovni – zvláště ne.
Zde musí být zcela napravení lidé, kteří správně chápou přesnou metodiku správného spojení lidstva. Tohle vůbec nemají. Oni mají peníze, politiku, vliv, moc.

Otázka: Jak to všechno obejít? Jak zařídit toto spojení?

Odpověď: Stejně jako v minulosti došlo k revoluci proti strojům, tak nyní by mělo dojít k revoluci proti počítačové komunikaci. Vážně ji omezit a udělat ji jen ve prospěch lidí. O čem si myslím, že je nemožné. Ale tímto směrem.

Z TV pořadu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 4. 11. 2021

Originální článek zde.

[#290402]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: