Jak se přizpůsobit změně klimatu

Kabalista Dr. Michael Laitman a Oren Levi diskutují o tom, jak se přizpůsobit změně klimatu.

Otázka: Nacházíme se uprostřed klimatické krize, kdy zvířata mění svůj tvar a vlastnosti, aby se této nové realitě přizpůsobila. Vědci zjistili, že například zobák, uši nebo nohy zvířat, kterými může jejich tělo zpracovávat teplo, se prodlužují, protože teplota obecně stoupá. Tak se podívejte, jak jsou zvířata chytrá.

M. Laitman: Ano, ale není to tím, že by se k tomu zvířata sama rozhodla, protože jsou chytrá. Dělá to za ně příroda, obecná síla přírody.

Otázka: Proč to tedy příroda nezajistí i nám, lidem? Svět čelí katastrofě. Proč na nás, lidech, také nic nemění?

M. Laitman: Do jisté míry se měníme i my, lidé.
Když porovnáte to, co se nyní děje v našem těle, s lidmi, kteří žili před tisíci lety, to jsou přece velké změny. To je jedna věc. Další věcí je, že se říká, že člověk se podílí na všem a je do všeho zahrnut.

Otázka: Co tím myslíte?

M. Laitman: Že za tyto negativní změny si můžeme my sami, za změny klimatu, za ničení přírody a celého světa, za špatné vztahy mezi lidmi. A proto se příroda okolo změní a nějak přežije, daleko lépe než lidé. Lidské bytosti budou trpět více než všichni ostatní.

Otázka: Myslíte si, předpokládejme, že naše uši, náš mozek musí ještě více narůst? Co se musí změnit, abychom se přizpůsobili teplejšímu klimatu?

M. Laitman: Musí se rozšířit naše srdce, ne fyzicky, ale emocionálně. Musí začít vnímat celý svět jako součást všeho a každého z nás. Abychom o celý svět pečovali tak, jako se staráme sami o sebe. A dokud se tak nestane, svět se bude stále více zhoršovat a my lidé budeme více a více trpět.

Otázka: A kdy se tak stane?

M. Laitman: Až na Zemi zůstane jen malý počet lidí, kteří budou žít velmi primitivním způsobem, velmi skromně.

Otázka: To je opravdu děsivé.

M. Laitman: A tito lidé se nakonec sami rozhodnou, že je třeba provést takovou změnu. Že je vše jen na nás, na lidech, a že musíme uvedenou změnu k lepšímu uskutečnit.

Otázka: Předtím jsem říkal, podívejte se, jak jsou zvířata chytrá, když se přizpůsobují vyšším teplotám. Vy jste ale namítl, že to není jejich přičiněním. To příroda je tak chytrá. Proč tedy příroda nerozšíří i naše srdce?

M. Laitman: Protože se my sami musíme rozhodnout a požádat o to, aby se tak stalo, protože my jsme lidské bytosti. My již nejsme na rostlinné nebo živočišné úrovni. Všechny tyto změny, k nimž dochází, musíme vstřebat a záměrně se chtít změnit.

Otázka: A jakou změnu tedy potřebujeme, abychom v novém světě přežili?

M. Laitman: Široké srdce.

 

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: