Chci světlou budoucnost

Otázka: Kdysi jsme žili normálně, dělali jsme si plány, pětiletky, desetiletky a tak dále. Člověk měl budoucnost.

Nyní přišla doba stresů, úzkosti, deprese, obav z budoucnosti. Je překvapivé, že si lidstvo zvyká žít ve strachu, protože ví, že budou války, oteplování, tsunami, zemětřesení, sopky, viry. Máme si na tento stav zvyknout, že budeme takto žít?

Odpověď: V lidském organismu existuje takzvaná obranná reakce. Obranná reakce naší přirozenosti, egoismu, který nemůže být neustále ve stresu, obavách a podobně. Musí nějakým způsobem odrážet negativní emoce, neutralizovat je nebo je dokonce proměnit v něco jiného. A pokud se vůbec nic nepodaří, tedy umírám – a potom tam budu mít ráj, budoucí svět. Netrpěl jsem zbytečně a tak dále.

Otázka: Takže je to takové mikro-uklidnění?

Odpověď: Samozřejmě. Kdyby člověk neměl takový charakter, takovou možnost, lidé by samozřejmě páchali sebevraždy, předtím by si představovali, že je potom čeká ráj!

Otázka: Takže je to takhle: budoucnost nám nepřipravuje nic obzvlášť dobrého a my trochu hledáme takové světlé body v celé této budoucí černi?

Odpověď: Budoucnost nám připravuje to, co my připravujeme budoucnosti.

Otázka: Takže říkáte, že to my pleteme tuto naši budoucnost?

Odpověď: Pouze my sami.

Otázka: Tak mi teď řekněte, jak s tím máme žít? Můžeme nyní budovat světlou budoucnost a ona bude světlá?

Odpověď: Pokud si nebudeš sám vymýšlet vlastní plány, což bylo kdysi velmi lákavé a mnoho lidí si naivně myslelo, že je to možné. To, co si vymyslím, se také stane.

Otázka: Ale jak bychom měli žít? Jak vybudujeme jinou budoucnost? Jakou jinou budoucnost?

Odpověď: Pouze v souladu s přísnými zákony přírody. Jsou to správné, logické zákony připravené k naplnění. A ony se naplní a nám bude lépe, když je poznáme a budeme podle nich budovat svou současnost. A tím se také zabývá věda kabala.

Vypráví nám o všech silách, všech zákonech přírody, snižuje jejich počet na minimum a vysvětluje nám, co bychom měli dělat, abychom ovlivnili budoucnost směrem k její optimalizaci a zlepšení.

Otázka: Jak mám zjistit, co pro mě příroda chystá, k čemu mě vede?

Odpověď: Příroda tě vede k tomu, aby sis uvědomil, jaké máš možnosti změnit budoucnost a přijít k ní. To záleží na tvé účasti na této budoucnosti.

Otázka: Jaké mám možnosti? Co musím udělat?

Odpověď: Chtít poznat, jaký vliv mám na svou budoucnost. Je třeba ji vybudovat, vytvořit. Je taková, jakou si ji uděláš. Řeknu ti o zákonech přírody a ty si z nich musíš sestavit svou budoucnost jako z nějaké hračky-stavebnice.

Otázka: Co je základním zákonem přírody?

Odpověď: Základním zákonem přírody je shoda člověka se zákonem přírody. Nedělám si legraci.

Zákon přírody – to je zákon univerzálního odevzdání a lásky, univerzálního sjednocení, univerzálního vzájemného doplnění, dokud se před námi neobjeví ideální obraz systému světa.

Otázka: Je to jediná věc, ke které mám jako člověk směřovat?

Odpověď: Ano. A víc nic.

Otázka: To znamená, s ničím nebojovat?

Odpověď: Bojovat pouze s tím, abychom tento zákon vyplnili.

Otázka: A s kým je tento boj?

Odpověď: Samozřejmě boj se sebou samým. Pouze se sebou. Neobviňovat zrcadlo. Takto musíme pracovat, a pak to, co uděláme, to také dostaneme.

Otázka: Pokud se tedy každý nasměruje na sebe, ne na druhého, pak tento obraz budoucnosti převrátíme?

Odpověď: Nakolik si to budeme přát. Pokud budeme chtít, uděláme to.

Z TV programu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 18. 10. 2021

Originální článek zde.

[#290106]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: