Daily Archives: 4. 11. 2021

Duchovní vidění na kontrastu světla a tmy

K cíli stvoření není možné jít po přímé cestě, vždy se od ní budeme odchylovat, raz jedním směrem, pak druhým směrem. Je to jako raketa letící k cíli, která se stále vychyluje pod nějakým úhlem, ale neustále se koriguje směrem k cíli.

Tak i my scházíme z přímé cesty a napravujeme odchylku, a zase bloudíme a zase napravujeme, až konečně dosáhneme cíle.

(Pokračování textu…)