Cesta k pravdě

„Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza té řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu mnoho potomků – dal jsem mu Izáka.“ (Proroci, Kniha Jozue, 24:3)

Ze země ležící mezi Tigridem a Eufratem, tj. ze sobeckých tužeb a cílů, přivedl Stvořitel syny Izraele ke zcela jiným touhám a záměrům, na jinou úroveň existence. V Tóře se o tom mluví alegoricky, že jakoby geograficky opustili druhou stranu a přišli do této Země.

Faktem je, že se v Abrahamovi začala probouzet zcela nová ideologie, otázky po smyslu života, touha po pochopení Vyšší síly. Výsledky jeho vnitřního bádání ho postupně přivedly ke Stvořiteli.

Otázka: Co je „Abraham“ v nás?

Odpověď: Jde o stav, kdy člověk hledá svůj životní cíl, trpí, zmatkuje, a přesto ho nachází. To je speciálně uspořádané tak, aby nakonec zjistil, co na této zemi potřebuje. A když mu Stvořitel odhalí pravý smysl života, pochopí, že to je vše.

Ve své touze chceme dosáhnout pravdy. Jak se v nás projeví? Nemůžeš ji dát dítěti, ale pouze člověku, který dlouho hledá, vyvinul se a bude schopný tuto pravdu realizovat.

Z televizního programu „Tajemství věčné knihy“, 6. 9. 2021

Originální článek zde.

[# 288836]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: