Daily Archives: 26. 10. 2021

Cesta k pravdě

„Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza té řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu mnoho potomků – dal jsem mu Izáka.“ (Proroci, Kniha Jozue, 24:3)

Ze země ležící mezi Tigridem a Eufratem, tj. ze sobeckých tužeb a cílů, přivedl Stvořitel syny Izraele ke zcela jiným touhám a záměrům, na jinou úroveň existence. V Tóře se o tom mluví alegoricky, že jakoby geograficky opustili druhou stranu a přišli do této Země.

Faktem je, že se v Abrahamovi začala probouzet zcela nová ideologie, otázky po smyslu života, touha po pochopení Vyšší síly. Výsledky jeho vnitřního bádání ho postupně přivedly ke Stvořiteli. (Pokračování textu…)