Stvořitel nemění své plány

Je-li svět v tak kritickém stavu, proč by tedy Stvořitel nemohl rozdmýchat živý zájem o vědu kabalu ve velkých masách lidí a posouvat svět k nápravě?

Faktem je, že Stvořitel organizuje svět v souladu s velkým egoismem, který potřebujeme napravit. Nevybírá touhy a nevnucuje je. Systém, který vytvořil na počátku stvoření, a všechny podmínky, se rozvíjejí a realizují v průběhu celých dějin.

Stvořitel nebude revidovat a měnit akt stvoření uprostřed procesu a nebude dělat kompromisy. Jsme uvnitř systému a musíme vlastním úsilím stanovit, které síly v něm mají být větší a které menší a jak nás pomocí těchto sil dovést ke správnému spojení.

Nerušíme žádné síly. Vše zůstává: jak zlé síly, tak velký egoismus. Nic se neničí, jak bychom si přáli. Jedno existuje proti druhému, je pouze nutné zvýšit sílu dávání vzhledem k síle přijímání, sílu dobra vzhledem k síle zla. Pouze v této formě dosáhneme rovnováhy mezi těmito dvěma systémy.

A když se postupně dostanou do rovnováhy, pak mezi nimi, v jejich správné kombinaci, odhalíme sílu Stvořitele.

Z lekce k článku č. 26 z knihy „Šamati“, 19. 10. 2021

Originální článek zde.

[# 288810]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: