Jak prověřit, zda je záměr správný?

Otázka: Jak je možné prověřit, zda je tvůj záměr správný?

Odpověď: To se ověřuje ve vašem správném přístupu k přátelům. Jak se vztahujete k přátelům, tak se vztahujete ke Stvořiteli.

A nelžete si, že se ke Stvořiteli chováte jinak: „K Němu s láskou, ale přátelé…“ Nic takového neexistuje, protože ve vztahu k přátelům si utváříte postoj ke Stvořiteli. Ne jinak!

Z rozhovoru na videokonferenci MAC

Originální článek zde.

[# 288839]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: