Daily Archives: 16. 10. 2021

Energie není nedostatek, je nedostatek „normálnosti“

Navzdory zvýšené výrobě energie z obnovitelných zdrojů a navzdory zpomalení výroby automobilů, cena ropy závratně roste. Přestože stále méně elektráren spaluje uhlí, ceny uhlí také prudce rostou. Také cena zemního plynu stoupá a zdá se, že poptávka po energii převyšuje nabídku ve všech zemích a u všech druhů energie. Copak se zdroje energie na Zemi během několika měsíců tak drasticky zmenšily? Odpověď zní jednoznačná: „Ne!“ Energie není nedostatek, je vážný nedostatek „normálnosti“ v mezilidských vztazích.

Doufám, že současná krize přivede šílenou spotřebu lidstva alespoň trochu do nějakých rozumných mezí. (Pokračování textu…)