Daily Archives: 5. 10. 2021

Příroda nám dává šanci se pozvednout

Na duchovní cestě člověk prochází velkými pády. A pokud necítí spojení se skupinou, může cestu opustit. Vznáší velké nároky na učitele, na přátele, na celý svět, na Stvořitele a myslí si, že on jediný má pravdu. A ve skutečnosti ho přepadá sobectví.

Mohl by získat sílu od skupiny, aby to překonal, ale nechce, protože se cítí chytřejší a silnější než ostatní. Pýcha člověka drtí do té míry, že se ocitá pohřben pod nánosem svého sobectví a duchovně umírá. (Pokračování textu…)