Daily Archives: 6. 9. 2021

Nový rok nám prináša nové obzory

Otázka: Ako začínate Nový rok (Roš ha-Šana)?

Odpověď: Rok by ste mali začať s uvedomením si, že máte pred sebou príležitosť vyrovnať sa Stvoriteľovi, t. j. správať sa k Nemu tak, ako sa on správa k vám. Najprv však musíte zistiť, že Stvoriteľ sa k vám správa s pocitom úplnej oddanosti a lásky. To isté musíte pestovať aj v sebe.

Ale vy Stvoriteľa necítite, nepoznáte ho, a len čo si ho začnete vymýšľať, vytvoríte ďalšie náboženstvo. A tých je už v našom svete dosť. (Pokračování textu…)