Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 5

Mýtus 5:
Kabala předpovídá budoucnost lidstva

Odpověď: Kabala naznačuje, že pokud nezačneme uskutečňovat plán nápravy, budeme čelit možnosti třetí a čtvrté světové (jaderné) války, po které zůstane doslova pár milionů lidí, ale ti budou přesto uskutečňovat program stvoření. Tito lidé do sebe pojmou veškeré duše. Nejde o počet našich těl, ale o kvalitu našich duší, které musí dosáhnout nejvyšší úrovně existence předurčené přírodou.

Kabala říká, že konečný cíl je předem daný – a je naprosto příznivý. Nicméně cesta k němu závisí pouze na vůli samotných lidí. Právě v této chvíli, právě v této fázi vývoje, dosáhlo lidstvo takového stupně, kdy se může a musí rozhodnout, zda chce dál postupovat dobrou, nebo krutou cestou.

Žádný kabalista nemůže předem vypočítat, jakou cestou se nyní bude vývoj lidstva ubírat, protože je určen jeho svobodnou vůlí. Kabalisté hovoří o možnostech vývoje, které mohou vzniknout v důsledku toho či onoho vlivu člověka na přírodu. Samotná volba cesty je však neznámá a nelze ji předvídat; závisí pouze na naší svobodné vůli.

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: