Prejdi, pocíť a dosiahni

Poznámka: Vo všetkých kabalistických primárnych zdrojoch sa neustále posudzujú dve sily, napríklad Haman a Mordechaj, Mojžíš a Faraón, atď.

Odpoveď: V prírode nie je nič iné, len plus a mínus.

Otázka: V zásade by to mohlo byť povedané len z hľadiska interakcie dvoch síl?

Odpoveď: Nie, nemôžete to opísať z pohľadu dvoch fyzických síl. Medzi nimi existuje veľa druhov činov, podmienok, ktoré nemožno odhaliť, a preto ich nemožno opísať inak ako alegoricky v obrazoch nášho sveta. Nemôžete si vziať plus, mínus a povedať: „Takto sa jeden k druhému približujú alebo vzďaľujú.“

Preto kabala používa jazyk nášho sveta, aby ľuďom vysvetlila všetky problémy našej nápravy. Keď sa človek začne zlepšovať, cíti tieto vlastnosti, ale ak sa ho opýtate: „Čo cítiš?“ – nemá Vám čo povedať.

Pretože cíti silu a môže ju vysvetliť iba aplikovaním do nášho sveta. To je ten problém.
Hlavná vec je, aby sme tým prešli, pocítili to a aj to dosiahli.

Z televízneho programu „Duchovné svety. Purim – vnútorný význam sviatku“

Originalny článok.

[#283158]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: