Daily Archives: 6. 8. 2021

Prejdi, pocíť a dosiahni

Poznámka: Vo všetkých kabalistických primárnych zdrojoch sa neustále posudzujú dve sily, napríklad Haman a Mordechaj, Mojžíš a Faraón, atď.

Odpoveď: V prírode nie je nič iné, len plus a mínus.

Otázka: V zásade by to mohlo byť povedané len z hľadiska interakcie dvoch síl? (Pokračování textu…)