9. Av. Struktura Vyšších světů

Ještě před formováním našeho světa ve světě Nekonečna se odhalily všechny kořeny dní, svátků, období a dalšího. A mezi nimi kořen zla – takovým způsobem, že pokud se národ Izrael nesjednocuje, toto zlo se odhaluje a nazývá se devátý Av, protože se devět prvních Sfirot duchovního parcufu nemůže spojit s Malchut – poslední 10. Sfirou.

Ale pokud naši práci v průběhu šesti dnů v týdnu připojujeme k devíti prvním Sfirot, dosahujeme Tu-be-Av (15. Av), to znamená stavu Šabat (sobota), kdy je celý den Šabat.

Šest pracovních dní, to jsou tyto kvality: Chesed, Gvura, Tif‘eret, Necach, Hod, Jesod, které musíme získat v našem spojení. Pak dosahujeme dne, který je pouze dobro, šabat, Konečná náprava. Tehdy veškeré zlo ze světa mizí a odhaluje se pouze dobro.

Toto všechno je v našich rukou. A svět na to čeká.

Originální zdroj zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: